Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής  σε Βρέφη & Παιδιά

Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής σε Βρέφη & Παιδιά

Hands—on Φροντιστήριο
Κλινικών Δεξιοτήτων


Το Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής σε Βρέφη & Παιδιά απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας — γιατρούς, διασώστες και νοσηλευτές, αλλά και σε εθελοντές διασώστες και ειδικές ομάδες πληθυσμού που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην παροχή βασικής υποστήριξης της ζωής σε βρέφη ή παιδιά στο προνοσοκομειακό περιβάλλον ή στο ΤΕΠ.

Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στη hands—on εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του βρέφους ή του παιδιού δεξιότητες.

Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Δομή Πρόγραμμα Κλινικού Φροντιστηρίου


Εισαγωγικές Διάλεξεις

  • Βασική Υποστήριξη της Ζωής / Επίδειξη
  • Αντιμετώπιση της Πνιγμονής / Επίδειξη
  • Αεραγωγός & Αναπνοή
  • Αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής
Σταθμοί Πρακτικών Δεξιοτήτων (Skill Stations)

Αντικείμενα εκπαίδευσης

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ & ΠΑΙΔΙ

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.