Κλινικό Φροντιστήριο Αεραγωγού

Κλινικό Φροντιστήριο Αεραγωγού

Hands—on Φροντιστήριο
Κλινικών Δεξιοτήτων


Το Κλινικό Φροντιστήριο Αεραγωγού απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας — γιατρούς, διασώστες και νοσηλευτές, αλλά και σε εθελοντές διασώστες και ειδικές ομάδες πληθυσμού που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην αρχική επείγουσα διαχείριση του αεραγωγού στο προνοσοκομειακό περιβάλλον ή στο ΤΕΠ.
Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στη hands—on εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του ασθενούς ή τραυματία δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού.
Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Δομή & Πρόγραμμα Κλινικού Φροντιστηρίου


Εισαγωγικές Διάλεξεις

• Ανατομία / Φυσιολογία ανώτερου αεραγωγού
• Εξοπλισμός / Τεχνικές βασικής διαχείρισης αεραγωγού
• Βασική διαχείριση αεραγωγού: Εφαρμογή στην πράξη

Σταθμοί Πρακτικών Δεξιοτήτων (Skill Stations)

Αντικείμενα εκπαίδευσης

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

• Χειρισμοί διάνοιξης αεραγωγού
• Head Tilt / Chin Lift
• Jaw Thrust
• Chin Lift
• Βοηθήματα αεραγωγού
• Στοματοφαρυγγικός Αεραγωγός
• Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ AMBU (BAG—MASK VENTILATION)

• Τεχνική με (Ι) ανανήπτη
• Τεχνική με (2) ανανήπτες

ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

• Λαρυγγική μάσκα (LMA) / I—Gel
• Λαρυγγική μάσκα διασωλήνωσης (LMA Fastrach)
• Οισοφαγοτραχειακός σωλήνας Combitube
• Λαρυγγικός σωλήνας (King LT)

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΟΜΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.