Kids Save Lives

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:

Αναστάσης Στεφανάκης

Αντιπρόεδρος:

Κωνσταντίνος Τζιατζιάς

Γεν. Γραμματέας:

Κωνσταντίνος Θεοδωράκογλου

Ταμίας:

Αναστάσης Σαμαράς

Μέλος:

Κωνσταντίνος Κυριλλίδης

KIDS SAVE LIVES
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ


Το KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, είναι ο μοναδικός ανθρωπιστικός οργανισμός που δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, με αποκλειστικό στόχο την εθελοντική εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών των Ελληνικών Σχολείων στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση& την διάδοση των απινιδωτών (AEDs) και αποσκοπεί στην βελτίωση της επιβίωσης θυμάτων μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.
Η συμμετοχή αποκλειστικά και μόνο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council—ERC), NAEMT κα, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, αξιοπιστίας, συνοχής και αποτελεσματικότητας του Προγράμματος μας. Πρέπει με έμφαση να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, η αγάπη, το μεράκι και οι γνώσεις τους έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικό και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε όλη τη Χώρα.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της επιβίωσης θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής (στοιχεία μελέτης EURECA ONE, συμμετείχαν 27 Ευρωπαϊκές Χώρες) H προσπάθεια για τη βελτίωση των απελπιστικά χαμηλών ποσοστών επιβίωσης μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, που ευθύνεται για το θάνατο 750.000 ανθρώπων ετησίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση του ποσοστού εφαρμογής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από τους παρευρισκόμενους πολίτες, αφού έχει καταδειχθεί ότι η άμεση έναρξη βασικής υποστήριξης της ζωής (Basic Life Support—BLS) από τους παρευρισκόμενους μάρτυρες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Automated External Defibrillator—AED) στις περιπτώσεις που αυτός είναι διαθέσιμος, μπορεί να καλύψει το κενό μεταξύ του χρόνου κατάρρευσης και της άφιξης των υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης. Στην Ελλάδα δεν έχει λάβει ακόμη υποχρεωτικό χαρακτήρα η εκπαίδευση πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και παρά την Υπουργική σύσταση για τοποθέτηση Απινιδωτών (AEDs / 2007) σε κάθε δημόσιο χώρο, σχολεία, Υπηρεσίες κοκ, υπάρχουν μόνο μερικές εκατοντάδες αυτών.

ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ
Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει τη μαζική εκπαίδευση των πολιτών σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Τα υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από παρευρισκόμενους και παρεπόμενα επιβίωσης μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή καταγράφονται σε χώρες όπου έχει θεσμοθετηθεί η εκπαίδευση των μαθητών σχολικής ηλικίας στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ασφάλειας των Ασθενών (EUPSF), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council—ERC), της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αναισθησιολογικών Εταιρειών (WFSA) που έχει εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization—WHO) για την εισαγωγή, σε παγκόσμια κλίμακα, της εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στα σχολεία μέσω του Προγράμματος KIDS SAVE LIVES . Η διδασκαλία των παιδιών στα Ελληνικά σχολεία μέσω του Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την εκπαίδευση ενός μεγάλου πληθυσμού, ώστε στο μέλλον να υπάρξει ένα μεγαλύτερο δίκτυο ενήλικων διασωστών.

ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ
Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει τη μαζική εκπαίδευση των πολιτών σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Τα υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από παρευρισκόμενους και παρεπόμενα επιβίωσης μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή καταγράφονται σε χώρες όπου έχει θεσμοθετηθεί η εκπαίδευση των μαθητών σχολικής ηλικίας στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ασφάλειας των Ασθενών (EUPSF), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council—ERC), της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αναισθησιολογικών Εταιρειών (WFSA) που έχει εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization—WHO) για την εισαγωγή, σε παγκόσμια κλίμακα, της εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στα σχολεία μέσω του Προγράμματος KIDS SAVE LIVES . Η διδασκαλία των παιδιών στα Ελληνικά σχολεία μέσω του Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την εκπαίδευση ενός μεγάλου πληθυσμού, ώστε στο μέλλον να υπάρξει ένα μεγαλύτερο δίκτυο ενήλικων διασωστών.

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πρώτες βοήθειες?
Η απάντηση είναι ναι!
Τα παιδιά είναι συχνά παρόντα σε επείγουσες καταστάσεις για την ζωή και αν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά με τους ενήλικες στη διάσωση μίας ζωής. Το 90% τον παιδιών σχολικής ηλικίας αναφέρουν πως θα ήθελαν να ξέρουν πώς να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Το σχολικό περιβάλλον είναι το ιδανικό περιβάλλον, καθώς εκεί η μάθηση είναι η κύρια δραστηριότητα. Οι δεξιότητες που αποκτώνται αυξάνουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών, το αίσθημα προσωπικής ευθύνης, καθώς και την έννοια του προσωπικού καθήκοντος στην κοινωνία. Οι δεξιότητες της Βασικής υποστήριξης της ζωής είναι απλές, διασκεδαστικές πολλές φορές, εύκολες στη διδασκαλία και τη μάθηση, και με μόλις τρεις ώρες της σχολικής τους ζωής, τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να σώσουν μια ζωή! (Λίνα Τζανή, Παιδοψυχολόγος, MSc, BSc)

Έγκριση προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, στο εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αναζωογόνηση συμμετείχαν 35 Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα την εκπαίδευση άνω των 3000 μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν όλοι τους ενεργοί εκπαιδευτές της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (ΒLS), πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και έτυχαν εξαιρετικής υποδοχής & αξιολόγησης από τους Διευθυντές των Σχολείων, προτείνοντας εγγράφως την ανάπτυξη του προγράμματος στα Σχολεία όλης της Χώρας και την ενσωμάτωση του μαθήματος αναζωογόνησης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολείων..
Δείτε τις αξιολογήσεις εδώ: KIDS SAVE LIVES ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016-2017

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας & Kids Save Lives—Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

Το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES επεκτείνεται πλέον στα σχολεία όλης της Χώρας. Το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ξεκινάει να υλοποιείται άμεσα [μετά και την έγκριση του ΥΠΠΕΘ και ΙΕΠ] με ημερομηνία έναρξης 22 Νοεμβρίου 2017. Για την συμμετοχή και του δικού σας Σχολείου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, συμπληρώστε αρχικά τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας):
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩ

Διάδοση Απινιδωτών Το KIDS SAVE LIVES σε συνεργασία με την εταιρεία προγραμματιστών Dreamlab Technologies Limited, δημιούργησε έναν μοναδικό ηλεκτρονικό χάρτη, όπου ο κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, να γνωρίζει την παρουσία των απινιδωτών γύρω του. Μέσα από δεκάδες ή εκατοντάδες πλέον σεμινάρια του οργανισμού και την νέα γνώση που μεταδόθηκε σε χιλιάδες μικρούς και μεγάλους, είδαμε να πολλαπλασιάζονται οι απινιδωτές σε απομακρυσμένα χωριά, σχολεία, γυμναστήρια και δημόσιους χώρους. Δείτε τον χάρτη των 200 και άνω απινιδωτών ή προσθέστε κάποιον που γνωρίζετε, εδώ:
ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Δημιουργία δικτύου Ανανηπτών
Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας η οποία πιστοποίησε εκατοντάδες ή χιλιάδες ανανήπτες του Ευρωπαικού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο απινιδωτών και ανανηπτών, αρχικά σε 30 χωριά του Νομού Χαλκιδικής και έπειτα σε άλλους Νομούς όπως η Θεσσαλονίκη και η Πέλλα. Από τον Αύγουστο του 2016 και μέσα σε ένα χρόνο, 5 θύματα καρδιακής ανακοπής επέστρεψαν στην ζωή 〈Σίβηρη �2�, Φούρκα�1�, Πολύχρονο�1�〉, Παλαιοχώρι [1] από τα χέρια απλών αλλά εκπαιδευμένων πολιτών.

Συνεργασίες – Χορηγίες
Τα θετικά αποτελέσματα, είναι αποτελέσματα δεκάδων υπέροχων εθελοντών και φορέων που συνεργαζόμαστε. Σε αυτούς τους ανθρώπους και φορείς, χρωστάμε τα πάντα. Ανάμεσα τους είναι οι εξής:
♦ Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
♦ Vodafone Κατάστημα Βέροιας – Σοφία Κυριλλίδου
♦ Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής
♦ Ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου – Εύοσμος
♦ Ids Courier – Κώστας & Βίβιαν Κυριλλίδη
♦ ΣΦΕΜΥΚ – Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας
♦ Βιβλιοπωλείο SCRABBLE, Κασσανδρεία
♦ Αlkioni by the sea – Σίβηρη Χαλκιδικής
♦ Δήμος Κασσανδρείας Χαλκιδικής
♦ Ψαροταβέρνα ο Τάκης – Φούρκα
♦ Dreamlab Technologies Limited
♦ Θάνος Παλάτος – Ζωή Ορφανού
♦ George Atesis Photography
♦ Sonic – Ioannis Kartelias
♦ Ethelon

Στοιχεία επικοινωνίας – Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι φίλοι του KIDS SAVE LIVES, μπορούν: να επικοινωνούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kidssavelives@gmail.com
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.kidssavelives.gr
να καλούν στο τηλέφωνο 6980952006 (Δευ – Παρ 10:00πμ-14:00μμ)

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.