Πρόγραμμα

Θεματικές Ενότητες

01
KIDS SAVE LIVES

KIDS SAVE LIVES
Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Μαθητών Σχολικής Ηλικίας στην
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP
Πρωτάθλημα μαθητών
εκπαιδευμένων Σχολείων
σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης
LIFE FORCE
Πρότυπο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης μικρών παιδιών
ηλικίας 5—1Ο ετών στην
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
μέσα από διασκεδαστικές
δραστηριότητες
02
EMS Agenda

EUROPEAN EMS:
Ώρα αποφάσεων
ΕΚΑΒ: Ώρα ευθύνης
03
RESUSCITATION 2Ο2Ο

Προνοσοκομειακή Αναζωογόνηση
Ψηλαφώντας τις Νέες
Κατευθυντήριες Οδηγίες
για την Αναζωογόνηση

04
ΤΡΑΥΜΑ & ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Σύγχρονες προκλήσεις
Νέες προσεγγίσεις
05
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Ουτοπία ή επείγουσα
προτεραιότητα;
06
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Community CPR
& Public AED Access
Διασύνδεση ΕΚΑΒ
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης
07
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
& ΣΤΟ ΤΕΠ

Καρδιολογικό επείγον
Μαιευτικό επείγον
Νευρολογικό επείγον
Παιδιατρικό επείγον
08
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ

09
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
ΔΙΑΣΩΣΤΗ

10
EMS CHAMPIONSHIP

Διαγωνισμός διασωστών—
πληρωμάτων ασθενοφόρων

Κλινικά Φροντιστήρια — WORKSHOPS

01
SIMULATION & ANIMAL LAB
WORKSHOP

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
02
BLS REFRESHER WORKSHOP

(Certified by ERC)
03
ALS REFRESHER WORKSHOP

(Certified by ERC)
04
HOW TO TEACH NON TECHNICAL
SKILLS WORKSHOP

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
05
AIRWAY MANAGEMENT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
06
CARDIAC RYTHM WORKSHOP

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΩΝ

07
PREHOSPITAL TRAUMA
MANAGEMENT
+
Β—Con (Bleeding Control of
the Injured)

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
(Με βάση τις αρχές του
PHTLS)
+
AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
08
EMERGO TRAIN SYSTEM

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
09
PREHOSPITAL OBSTETRICS

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10
ULTRASONOGRAPHY IN
EMERGENCY MEDICINE

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.