ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Home
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

01
KIDS SAVE LIVES

KIDS SAVE LIVES
Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP
Πρωτάθλημα μαθητών εκπαιδευμένων Σχολείων σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

LIFE FORCE
Πρότυπο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης μικρών παιδιών ηλικίας 5—1Ο ετών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες

02
EMS Agenda
EUROPEAN EMS: Ώρα αποφάσεων
ΕΚΑΒ: Ώρα ευθύνης

03
RESUSCITATION 2Ο2Ο
Προνοσοκομειακή Αναζωογόνηση
Ψηλαφώντας τις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αναζωογόνηση

04
ΤΡΑΥΜΑ & ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σύγχρονες προκλήσεις
Νέες προσεγγίσεις

05
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Ουτοπία ή επείγουσα προτεραιότητα;

06
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Community CPR & Public AED Access
Διασύνδεση ΕΚΑΒ & Τοπικής Αυτοδιοίκησης

07
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
& ΣΤΟ ΤΕΠ

Καρδιολογικό επείγον
Μαιευτικό επείγον
Νευρολογικό επείγον
Παιδιατρικό επείγον

08
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ

09
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΙΑΣΩΣΤΗ

10
EMS CHAMPIONSHIP
Διαγωνισμός διασωστών—πληρωμάτων ασθενοφόρων

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.