ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ—WORKSHOPS

  • Home
  • ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ—WORKSHOPS

01
SIMULATION & ANIMAL LAB WORKSHOP
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

02
BLS REFRESHER COURSE
(Certified by ERC)

03
ALS REFRESHER COURSE
(Certified by ERC)

04
AIRWAY MANAGEMENT WORKSHOP
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

05
CARDIAC EMERGENCIES WORKSHOP
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

06
PREHOSPITAL TRAUMA
MANAGEMENT
+
Β—Con
(Bleeding Control of the Injured)

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
(Με βάση τις αρχές του PHTLS)
+
AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

07
EMERGO TRAIN SYSTEM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

08
PREHOSPITAL OBSTETRICS
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

09
ULTRASONOGRAPHY IN EMERGENCY MEDICINE
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.