ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ—WORKSHOPS

  • Home
  • ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ—WORKSHOPS

01
EMERGO TRAIN SYSTEM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
(2ήμερο Σεμινάριο)

02
BLS REFRESHER COURSE
(Certified by ERC)

03
ALS REFRESHER COURSE
(Certified by ERC)

04
CARDIAC EMERGENCIES WORKSHOP
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

05
PREHOSPITAL TRAUMA MANAGEMENT WORKSHOP
+
Β—Con
(Bleeding Control of the Injured)

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
(Με βάση τις αρχές του PHTLS)
+
AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

06
INTRAOSSEOUS INFUSION WORKSHOP
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
Organized & Sponsored by:
TELEFLEX

07
PREHOSPITAL AIRWAY MANAGEMENT WORKSHOP
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

08
PREHOSPITAL OBSTETRICS WORKSHOP
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

09
ULTRASONOGRAPHY IN EMERGENCY MEDICINE WORKSHOP
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.