ΕΓΓΡΑΦΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
www.emergency2019.gr

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο και για πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα:
www.emergency2019.gr

Δικαίωμα συμμετοχής

Μέχρι 28.02.2019 Μετά τις 28.02.2019
Ιατροί 80€ 100€
Διασώστες / Νοσηλευτές 50€ 70€
Διάφοροι 50€ 70€
Φοιτητές /
Σπουδαστές ΙΕΚ ΕΚΑΒ
20€ 40€

Δικαίωμα συμμετοχής
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
Παρακολούθηση της Έκθεσης Ιατρικού Εξοπλισμού
Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου
Υλικό Συνεδρίου (Τσάντα / Έντυπο υλικό)
Πιστοποιητικό Συμμετοχής με Μοριοδότηση

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.