ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Home
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Böttiger Bernd—ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Degiannis Elias (Ντεγιάννης Ηλίας)—Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Giannoudis Peter—Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Velmachos George (Βέλμαχος Γεώργιος)—ΗΠΑ
Βασιλείου Παντελής—ΕΛΛΑΔΑ
Γεωργίου Μάριος—ΚΥΠΡΟΣ
Γιάννου Χρήστος—ΕΛΛΑΔΑ
Γροσομανίδης Βασίλειος—ΕΛΛΑΔΑ
Νικολάου Νικόλαος—ΕΛΛΑΔΑ
Παπαλόης Απόστολος—ΕΛΛΑΔΑ
Πικουλής Εμμανουήλ—ΕΛΛΑΔΑ
Πύρρος Δημήτριος—ΕΛΛΑΔΑ

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.