Έδρα

Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Θεσσαλονίκη, Συγγρού 5 (Στην αρχή της Ερμού), 4ος Όροφος

ΤΚ: 54625

Τ: 2313053188 - 2313053189

Ε: eeepf@yahoo.gr

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.