ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

  • Home
  • ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

BLS/AED

Basic Life Support with the use of an
Automated External Defibrillator
Βασική Υποστήριξη

ILS

Immediate Life Support
Άμεση Υποστήριξη της Ζωής

ALS

Advanced Life Support
Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

BLS — I

Basic Life Support—Instructor
Σεμινάριο Εκπαιδευτών BLS

GIC

Generic Instructor Course
Γενικό Σεμινάριο Εκπαιδευτών

PHTLS

PreHospital Trauma Life Support

TFR

Trauma First Response—TFR
PHTLS for First Responders

B—Con

Bleeding Control for the Injured

ETS

Emergo Train System

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.